Preview Mode Links will not work in preview mode

Velopod


Nov 1, 2017

Vinden i ørene, føttene på pedalene, sola i øynene. Den første sykkelen. Slik ble vi syklister.

Denne episoden er en introduksjon, et hei fra Kari Slaatsveen, Truls Erik Johnsen og Alexander Kloster Jensen, til alle som har satt beina i en sykkel og likt det.